تاج عرب دبی عمارتی می باشد که در ساخت آن دقیقا از تاج محل هند الگو برداری شده ولی این بنا بزرگتر از تاج محل هند است. این مجموعه از آپارتمان ها و مراکز خرید تشکیل شده و ساختمان آن با باغ هایی که به سبک مغول ساخته شده اند. این بنا در خیابان عجایب واقع شده و در این خیابان از سایر بناهای معروف دانشمندان نیز الگوبرداری شده است. سران دبی قصد دارند دبی را به شهری بزرگ  تبدیل کنند به همین علت تاج عرب را چهار برابرتر از تاج محل هند ساخته اند. تاج عرب دبی یکی جاذبه های  گردشگری دبی که مسافران تور دبی می توانند از این مکان بازدید کنند.