داروهای ممنوع دبی

 

داروهای ممنوع دبی

daru-dubai.jpg

در دبی علاوه بر مواد مخدر و داروهای روان گردان که دارای مجازات های سنگینی در دادگاه های این کشور می باشد ، حمل و مصرف هر گونه داروهای مسکن کدئین دار و قرص های آرام بخش که در داروخانه های ایران به فراوانی یافت می شود نیز جزو مواد مخدر محسوب شده و دارای محکومیت های قضایی می باشد. جهت پیشگیری از بروز هر گونه مشکل برای گردشگران تور دبی  توجه به موارد ذیر الزامی می باشد : از همراه داشتن هر گونه داروهای آرام بخش اعم از قرص، شربت، آمپول های اعصاب و خواب آور و مسکن های دارای کدئین در هنگام ورود به امارات  به شدت پرهیز نمایند .